Vänligen välj företag eller privat

Försäljningsvillkor

Förstasidan Försäljningsvillkor

Sandbergs Data i Luleå ABs, nedan Comega, försäljningsvillkor gällande fr.o.m. 2016-06-05 tills vidare för kunder i denna webbshop.

Allmänna villkor
Samtliga priser är angivna inklusive moms och exklusive frakt, där annat inte anges. Vi reserverar oss mot eventuella felaktigheter och förändringar utom vår kontroll.

Kunder som beviljats konto i Comega webbshop ansvarar själv för alla transaktioner som görs via kundens konto. Vid uppsägning eller spärr av användare gäller kundens skyldigheter till dess att Comega har bekräftat uppsägningen skriftligt. Levererade varor förblir Comegas egendom till dess full likvid erlagts.

Prisändringar
Om produkter finns i lager hos antingen leverantör eller eget lager vid beställningstillfället, gäller angivet pris först efter att ordern har blivit granskad och godkänd av orderhandläggare. Vid beställningstillfället erhåller man en automatiskt utskickad beställningsbekräftelse med priser och lagersaldon som inte är manuellt kontrollerade, denna är inte en orderbekräftelse. För produkter som vid orderläggning ej finns disponibla i något lager reserverar vi oss för prisjusteringar från leverantör eller övriga omständigheter utom Comegas kontroll, som t.ex. större förändringar i valutakurser. Efter eventuell justering skall nytt pris godkännas av kund. Om överenskommelse om nytt pris inte kan nås, får ordern avbrytas av endera part.

Betalningsvillkor
Privatpersoner kan välja att betala på några olika sätt:
- Med kort (MasterCard/Eurocard & Visa). Säkra betalningar sker genom Auriga ePayment med 3D-Secure code, Verified by Visa eller MasterCard SecureCode.
- Förskottsbetalning till vårt bankgiro som framgår vid ordertillfället. Beställningar som inte betalas inom 5 dagar kommer att makuleras. Lagervaror skickas så snart inbetalningen syns på vårt konto, med ordernummer angivet.
- Betala i butik, gäller vid hämtning i butik.

Försäljning till företag kan ske mot faktura med en förfallotid på mellan 10 och 30 dagar. Kredittid avgörs och kan endast beviljas efter kreditprövning. Stora företag får som regel 30 dagars kredit. Företag kan även välja att betala med kort eller i förskott (t.ex. vid ej beviljad kredit).

Försäljning till kommuner, stat och landsting sker som regel mot 30 dagars faktura.

Vid betalningsdröjsmål utgår avgift på 50 kr för eventuell påminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Efter första påminnelsen lämnas ärenden till inkasso, vilket medför ytterligare kostnader.

Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leveranstid
För att kunna erbjuda bästa möjliga sortiment och lagerhållning, skickar Comega de flesta produkter direkt till slutkund från våra leverantörers lager. I de allra flesta fallen sker utleverans samma dag om order slutförs före klockan 12.00. Vissa lager levererar även efter denna tidpunkt, medan enstaka lager inte hinner leverera samma dag, leverans sker då dagen efter.

Frakttiden från att varor levererats från lager till dess att de ankommer till adressen som uppgavs vid beställningstillfället (eller närliggande utlämningsställe) är normalt 1-5 dagar, beroende på var i landet leveransen ska ske, och från vilket eller vilka lager som leveransen skickas från.

Om en order bestående av flera varor inte kan levereras fullständigt, kan den i vissa fall dellevereras, i andra fall sker leverans först när ordern är komplett. Detta beror bl.a. på orderns värde. Vi kontaktar alltid kunden, oftast via e-post, för att informera om vad som gäller för aktuell order. Leveranstid kan inte garanteras för artiklar som inte finns i lager.

Vi reserverar oss för slutförsäljning av varor. De lagersaldon som presenteras stämmer som regel alltid, men ibland har fel uppstått, eller så har lagersaldot minskat utan att vårt system fått uppdatering ännu.
Om Ni skulle upptäcka att en beställda lagervara inte levereras, tag genast kontakt med oss för snabb hjälp med att lösa problemet på bästa sätt.

Ångra beställning
En beställning som inte har levererats, t.ex. pga restnoterad produkt, har kunden rätt att ångra sin beställning utan kostnad. Om beställningen är förskottsbetald har man då rätt till återbetalning inom tjugo dagar. I de fall varor har levererats till kund för sent, och kund nyttjar rättighet att häva köpet, kommer adresslapp för returtransport att skickas till kund. Kund måste då inom några dagar kontakta transportbolag för att boka hämtning av gods, samt ansvarar för att godset överlämnas. Om godset inte överlämnas till transportbolaget inom 5 arbetsdagar från det att kunden mottagit leveransen, förfaller rätten till att häva köpet.

Leveranssätt
Leverans kan ske med olika speditörer, beroende på från vilket lager som varor levereras, vanligen Posten, DHL eller TNT. Samma order kan levereras från olika lager med olika speditörer, varför flera aviseringar och uthämtningsställen kan användas. Vi strävar alltid efter att leverera samtliga varor från samma lager, i de fall det är möjligt.

Fraktkostnad
Normal fraktkostnad är 99 kr inklusive moms för beställningar med ett ordervärde över 1000 kr, eller 149 kr för beställningar med ett ordervärde på 1000 kr eller mindre. I vissa fall, för skrymmande gods eller pallgods, offereras fraktkostnad av våra säljare.

Outlöst försändelse
För försändelser som ej är utlösta debiteras en avgift om f n 250 kr inklusive moms för att täcka Comegas transport- och administrationskostnader.

Transportskada
Vid transportskadad produkt skall kunden så snart som möjligt, inom skälig tid, kontakta Comegapå telefon 0920-220820 och uppge order eller fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad samt försändelsen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall returneras i sitt ursprungliga ytteremballage. Om emballaget är så skadat att det inte kan användas, måste kunden först rådgöra med Comega hur paketering ska ske.

Ångerrätt vid distansavtal (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal har privatkonsument fjorton (14) dagar på sig att frånträda sitt köp från det att kunden har mottagit produkten. Kunden har rätt att öppna och kontrollera varan. Dock gäller ångerrätten endast då produkten returneras i väsentligen oförändrat skick och med produkten medföljande tillbehör och/eller förbrukningsartiklar. Dessa förbrukningsartiklar får ej vara brutna/använda (t.ex. projektorlampa, bläckpatron, cd/dvd-skivor) i de fall där detta inte krävs för att undersöka produktens funktion. Ångerrätten gäller inte datorprogram eller ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. 

Kontakta alltid Comega via telefon (0920-220820) eller mail (kontakt@comega.nu) för att nyttja ångerrätt. Kunden står själv för transportkostnaden tillbaks till vårt lager, och måste returnera varan inom fem (5) dagar efter att ångerrätten åberopats.

Efter mottagen och godkänd retur återbetalas hela summan för köpet inklusive fraktkostnaden som uppstod vid köpet (ej returfrakten).

Mer information hos konsumentverket:
http://www.konsumentverket.se/sv/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Angerratt-vid-distanshandel/

Reklamation (privatkonsument)
I enlighet med svensk lagstiftning har privatkonsument rätt att reklamera varor som var felaktiga vid överlämnandet av varan inom tre (3) år från inköpsdatum. Meddelande om reklamation skall lämnas till Comega inom två (2) månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom sex (6) månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Sker reklamation inte inom tre (3) år från inköpsdatum förlorar privatkonsumenten rätten att reklamera varan. Om reklamationen sker efter 6 månader från inköpsdatum, måste privatkonsumenten kunna bevisa att felet uppstod inom de första 6 månaderna efter inköpsdatum.

Om reklamationen leder till att en vara måste krediteras (återlämnas till Comega, återbetalning till kunden), kommer avdrag att göras för den tid produkten nyttjats. För fullständiga reklamationsvillkor, se konsumentköplagen (SFS 1990:932).

Innan återsändandet måste kunden kontakta Comega via telefon (0920-220820) eller mail (kontakt@comega.nu) och uppge order- eller fakturanummer för att få ett returnummer och en returfraktsedel. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt reklamationsärende. Vid återsändandet skall faktura/följesedel vara bifogad och kartongen vara tydligt märkt med returnummer. Varan skall vara förpackad i av transportbolaget godkänt ytteremballage (t ex wellpappkartong). Reklamationsärenden som inkommer till Comega utan godkänt ytteremballage returneras till kund utan åtgärd.

Garanti
Normal garantitid från tillverkare är 1 år från inköpsdatum. Vissa tillverkare lämnar ytterligare längre garanti. Observera att tillverkarens garanti ibland gäller från tillverkningsdatum, oftast då långa garantitider anges. Detta innebär att garantin i vissa fall inte gäller i angiven tid från inköpsdatum. T.ex. kan det hända att 3 års garanti således endast gäller i 2,5 år från inköpsdatum om kunden köpte varan 6 mån efter tillverkningen av densamma.

I många fall har tillverkaren den absolut bästa garantihanteringen direkt till kunden, varför vi i dessa fall hänvisar Er till tillverkarens garantiavdelning. Om Ni inte skulle bli nöjd med tillverkarens hantering av ärendet, rekommenderar vi att Ni vänder Er till oss för att få hjälp.

I de fall tillverkaren inte erbjuder fri returfrakt, bekostar Comega returen i upp till 2 år efter inköpsdatum, oavsett vilken garantitid tillverkaren anger.

Förbrukningsartiklar, bläckpatroner, tonerkassetter, batterier, datamedia samt andra artiklar av förbrukningsart är undantagna från normal garanti, på dessa varor lämnas 60 dagars uppackninsgaranti.

Ingen garanti lämnas normalt på mjukvara eller följdfel, som orsakats av felaktig eller defekt mjukvara och/eller datamedia, såsom CD-, DVD-skivor eller disketter. Garanti lämnas heller ej på produkter som hanterats felaktigt eller på annat sätt ej används på anvisat sätt.

För att nyttja garanti, måste kunden alltid ansöka om ett returnummer. Detta kan göras antingen hos tillverkaren direkt, eller hos Comega. Garantin blir inte godkänd förrän tillverkaren eller Comega har testat produkten och konstaterat att angivet fel föreligger.

Kunden är alltid välkommen att kontakta oss för att nyttja garanti och för att få bästa råd om hur garantianspråket ska göras.

Ansvar för fel
Föreligger det fel som Comega ansvarar för, åtar sig Comega att avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller i vissa fall att återbetala köpeskillingen. Comega äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till en av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande i de fall där tillverkaren åtagit sig att för Comegas räkning avhjälpa fel i en vara. Ytterligare rättigheter för kund kan åberopas av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantiåtaganden.

Comegas ansvar till följd av fel i vara är begränsat till varans värde, returtransportkostnad (billigast möjliga transport måste användas) samt vad som anges i konsumentköplagen (SFS 1990:932). Comega åtar sig således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex inkompabilitet, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete, skadebringande egenskaper eller annan ekonomisk skada.

Skydd av personuppgifter
I samband med din registrering och beställning godkänner du som kund att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den vara eller tjänst du som kund önskar få levererad. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst. Vi försäkrar även att vi inte kommer att sälja eller överlåta personuppgifter till andra företag eller personer i annat fall än där detta krävs för att fullfölja leverans.

Övriga villkor
Om tvist skulle uppstå mellan Comega och privatkund följer Comega alltid ARN:s rekommendationer.